Em mèo thơ ngây lồn cực đẹp thích hiếp dâm Shen Xinyu, lão nắm bắt được, có thể thấy hệ thống tin báo tổ chức hắn khủng thế nào mà nắm giữ được tin tức thì chẳng phải nắm giữ cuộc chơi rồi sao? Vậy sao bây giờ trên tỉnh mới nhận thông báo Lão già cười mỉa, lão nhìn vào ván cờ, bố cục khó phá, lão tự… nhiên đẩy thí một con tốt trong khi số lượng quân còn ít nhưng lại mở ra nhiều hướng đi mới, xnxx Vũ nhìn cách thức thì trong đầu cũng ngộ ra đôi ba phần Ý anh là Lão già nhấm nháp ly…